Birželio 24d. Sekmadienis

I. Įspėjamieji ženklai

1 - Ispejamieji ženklai, ispejantys vairuotoja apie busima pavojinga kelio ruoža, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamu atsargumo priemoniu, yra šie:

101 Pervaža su užtvaru
Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru

102 Pervaža be užtvaro
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro

103 Pakeliamasis tiltas
Ispeja apie artejima prie pakeliamojo tilto

104 Krantine
Ivažiavimas i krantine arba kranta

105 Vaikai
Kelio ruožas prie vaiku istaigos (mokyklos, žaidimu aikšteles ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali buti vaiku

106 Darbai
Kelio ruožas, kuriame dirbama. Jeigu darbai trumpalaikiai, ženklas gali buti pastatytas 10–15 m atstumu nuo ju vietos arba pritvirtintas ant kelyje dirbanciu transporto priemoniu ir mechanizmu

107 Sankryža
Lygiareikšmiu keliu sankirta

108 Sankryža su šalutiniu keliu
Pagrindini kelia kerta šalutinis kelias

109 Šalutinis kelias iš dešines
Prie pagrindinio kelio iš dešines puses prisijungia šalutinis kelias

110 Šalutinis kelias iš kaires
Prie pagrindinio kelio iš kaires puses prisijungia šalutinis kelias

111 Žiedine sankryža
Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu

112 Šviesoforas
Sankryža, pesciuju pereja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais

113 Vingis i dešine
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis i dešine puse

114 Vingis i kaire
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis i kaire puse

115 Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis i dešine

116 Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis i kaire

117 Stati nuokalne

118 Stati ikalne

119 Slidus kelias
Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamaja dalimi

120 Nelygus kelias
Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobes, nesklandžios sanduros su tiltais ir kita)

121 Žvyras
Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratu gali buti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai

122 Pavojingas kelkraštis
Kelio ruožas su netvirtu, duobetu kelkrašciu

123 Susiaurejimas
Važiuojamosios dalies susiaurejimas iš abieju pusiu

124 Susiaurejimas iš dešines
Važiuojamosios dalies susiaurejimas iš dešines puses

125 Susiaurejimas iš kaires
Važiuojamosios dalies susiaurejimas iš kaires puses

126 Dvipusis eismas
Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia

127 Pesciuju pereja
Nurodomaisiais ženklais „Pesciuju pereja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais ženklais „Pesciuju pereja“ pažymeta pesciuju pereja

128 Pestieji
Kelio ruožas, kurio važiuojamaja dalimi (kelkrašciu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pestieji

129 Dviraciu takas
Kelia kerta dviraciu takas

130 Gyvuliu pergina

131 Laukiniai žverys
Ispeja apie kelio ruoža, kuriame yra didele tikimybe, kad per kelia gali eiti žverys

132 Krintantys akmenys
Kelio ruožas, kuriame galimos griutys, nuošliaužos, krintantys akmenys

133 Šoninis vejas

134 Lektuvai
Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lektuvai

135 Transporto grustis
Kelio ruožas, kuriuo del transporto priemoniu susigrudimo sunku važiuoti

136 Daug eismo ivykiu
Kelio ruožas, kuriame ivyksta daug eismo ivykiu

137 Kiti pavojai
Kelio ruožas, kuriame yra kitais ženklais nenumatytu pavoju

138 Vienkelis geležinkelis
Pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkeli geležinkeli. Ženklas statomas prieš pat pervaža

139 Daugiakelis geležinkelis
Pervaža be pakeliamojo užtvaro per dvieju ir daugiau keliu geležinkeli. Ženklas statomas prieš pat pervaža

140 Artejama prie pervažos
Ispeja apie artejima prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietese. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešineje kelio puseje

141 Artejama prie pervažos
Ispeja apie artejima prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietese. Ženklas statomas dešineje kelio puseje

142 Artejama prie pervažos
Ispeja apie artejima prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietese. Ženklas statomas arciausiai geležinkelio pervažos, dešineje kelio puseje

143 Artejama prie pervažos
Ispeja apie artejima prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietese. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kaireje kelio puseje

144 Artejama prie pervažos
Ispeja apie artejima prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietese. Ženklas statomas kaireje kelio puseje

145 Artejama prie pervažos
Ispeja apie artejima prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietese. Ženklas statomas arciausiai geležinkelio pervažos, kaireje kelio puseje

146 Posukio kryptis i dešine
Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurejimo arba kelio remonto, statybos darbu vietoje

147 Posukio kryptis i kaire
Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurejimo arba kelio remonto, statybos darbu vietoje

148 Eismo krypciu išsiskyrimas
Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, keliu atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbu vietoje

149 Nukreipiamoji gaire
Kelio darbu vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektorija

150 Provežos
Kelio ruožas, kuriame yra išilginiu nelygumu

 


 

Punkto pakeitimai: Nr. 1222, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5147 (2009-10-08)

2. Ne gyvenvietėse 101–137, 150 įspėjamieji ženklai statomi 150–300 m, o gyvenvietėse – 50–100 m atstumu iki pavojingo kelio ruožo pradžios. Prireikus šie įspėjamieji ženklai gali būti pastatyti kitokiu atstumu, kuris tuo atveju nurodomas 801 lentelėje „Atstumas iki objekto“. Jeigu reikia, 140–145 įspėjamieji ženklai gali būti statomi gyvenvietėse. Punkto pakeitimai: Nr. 1222, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5147 (2009-10-08)

3. Ne gyvenvietėse 101–106 įspėjamieji ženklai kartojami. Antrasis kelio ženklas statomas ne arčiau kaip 50 m iki pavojingo ruožo.

4. Jeigu įspėjamieji ženklai statomi kartu su 805 lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo ženklo pastatymo vietos.

www.filtru-centras.lt

www.filtru-centras.lt

Alyvos ir visi filtrai visai technikai !
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Čia galite užsisakyti AUTOMEDIA.LT savaitraštį!