Liepos 17d. Trečiadienis

Bendri aptarnavimo reikalavimai

Peržiūrų skaičius: 8236
Bendri aptarnavimo reikalavimai

Transporto priemonės įgula

Jei pagal šio papildymo II dalies atitinkamas sąlygas reikalaujama, kad transporto priemonėje būtų vairuotojo padėjėjas, tai jis turi sugebėti pakeisti vairuotoją.

Specialus vairuotojų mokymas

(1)Transporto priemonių, vežančių pavojingus krovinius stacionariomis ir nuimamomis cisternomis arba transporto priemonėmis-baterijomis, kurių bendra talpa viršija 1000 litrų, vairuotojai ir vairuotojai, vežantys pavojingus krovinius konteinerinėmis cisternomis, kurių kiekvienos talpa viršija 3000 litrų, turi turėti pažymėjimą, išduotą kompetentingos institucijos arba kitos organizacijos, pripažintos šios kompetentingos institucijos, patvirtinantį, kad vairuotojas išklausė pavojingiems kroviniams vežti mokymo kursą, išlaikė egzaminą ir žino specialius reikalavimus, kurių reikia laikytis vežant pavojingus krovinius cisternose.

(2) Vairuotojai, vežantys pavojingus krovinius transporto priemonėmis, kurių didžiausias leistinas svoris didesnis kaip 3500 kg, išskyrus (1) punkte minimas transporto priemones, ir, jei reikalaujama pagal šio priedo II dalies nuostatas, kitų transporto priemonių vairuotojai privalo turėti sertifikatą, išduotą kompetentingos institucijos ar kitos organizacijos, pripažintos šios kompetentingos institucijos, patvirtinantį, kad vairuotojas išklausė pavojingų krovinių vežimo kursą, išlaikė egzaminą ir žino specialius reikalavimus, kurių reikia laikytis vežant pavojingus krovinius, išskyrus vežimą cisternose.

(3) Atitinkami įrašai sertifikate, daromi kompetentingos institucijos arba kitos jos pripažintos organizacijos kartą per 5 metus, patvirtina, kad per vienerius metus, kol galiojo šis sertifikatas, vairuotojas išklausė žinių atnaujinimo kursą ir išlaikė atitinkamus egzaminus. Naujas sertifikato galiojimo laikotarpis prasideda pasibaigus ankstesniajam .

(4) Transporto priemonių, aprašytų (1) ir (2) punktuose, vairuotojai turi išklausyti pagrindinį mokymo kursą, kurio programą tvirtina kompetentinga institucija. Pagrindinis mokymo tikslas - supažindinti vairuotojus su galimais pavojais vežant pavojingus krovinius ir suteikti jiems pagrindinę informaciją, reikalingą incidento tikimybei sumažinti, o jei jau jis įvyko, žinoti, kokių neatidėliotinų veiksmų imtis, kad būtų užtikrintas vairuotojo, kitų žmonių ir aplinkos saugumas ir būtų sumažintos autoįvykio pasekmės. Šis mokymas, apimantis individualias praktines pratybas, yra visų kategorijų vairuotojų mokymo pagrindas, apimantis temas, nurodytas B.4 priedo KN 240 102.

(5) Transporto priemonių, aprašytų (1) punkte, vairuotojai turi išklausyti specializuotą mokymo kursą apie vežimą cisternose, apimantį klausimus, nurodytus B.4 priedo KN 240 103.

(6) Transporto priemonių vairuotojai, vežantys 1 ar 7 klasių medžiagas, turi išklausyti specializuotą mokymo kursą, apimantį specialius reikalavimus šioms klasėms (žr. KN 11 315 ir 71 315).

(7) Pradinio mokymo ar žinių atnaujinimo kursas pagal pagrindinę arba specializuotą programą gali būti kaip visaapimantis, kompleksinis mokymas vienu metu ir toje pačioje mokymo įstaigoje.

(8) Pradinis ir žinių atnaujinimo kursai, praktiniai užsiėmimai, egzaminavimas ir kompetentingos institucijos vaidmuo turi atitikti B.4 priedo reikalavimus.

(9) Visi mokymo liudijimai, atitinkantys šio KN reikalavimus ir B.6 priede pateiktą jo pavyzdį ir išduoti Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos arba bet kurios kitos jos pripažintos organizacijos, pripažįstami kitų Susitariančiųjų Šalių kompetentingų institucijų visą liudijimo galiojimo laiką.

(10) Liudijimas turi būti parašytas jį išdavusios šalies kalba arba viena iš kalbų tos šalies, kurios kompetentinga institucija ar jos pripažinta organizacija išdavė šį sertifikatą ir, jei ši kalba nėra anglų, vokiečių arba prancūzų, - viena iš šių kalbų, išskyrus atvejus, kai šalių sutartyse numatyta kitaip.

Populiariausios transporto paslaugos

Populiariausios transporto paslaugos

Šiais laikais reta šeima neturi automobilio. Būna, kad turime net ne vieną, o du arba, jei vaikai jau suaugę, kiekvienas šeimos narys jau turi po savo nuosavą automobilį. Ar žinote, kad pasaulyje šiandien važinėja beveik milijardas automobilių ir...


Krovinių gabenimas – ką verta žinoti?

Krovinių gabenimas – ką verta žinoti?

Ieškote, kas galėtų nugabenti Jūsų krovinį? Nežinote, į ką reikia atkreipti dėmesį? Svarstote, kaip geriausiai ir sėkmingai tai padaryti? Krovinių gabenimas nėra toks paprastas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Yra keli dalykai, kuriuos...


Krovinių Gabenimas

Krovinių Gabenimas

Įmonės teikiančios transporto paslaugas teikia įvairias paslaugas: krovinių gabenimas, krovinių pervežimas, vertingų, pavojingų ar negabaritinių krovinių pervežimas, asmeninių daiktų perkraustymas, diplomatinių krovinių gabenimas. Šios paslaugos...


Krovinių gabenimas – greita, patogu ir saugu

Krovinių gabenimas – greita, patogu ir saugu

Ko gero, kiekvienam iš mūsų yra ne kartą tekę kraustytis. Ne išimtis ir aš – kai su vyru pasistatėme namą Kauno rajone, teko iš senamiestyje esančio buto visus baldus, buitinę techniką ir daugybę kitų daiktų perkelti į naują vietą. Čia ir...


Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010“ redakcija. Palyginti su „Incoterms 2000“, naujoje redakcijoje atsisakyta DDU (Pristatyta, muitas nesumokėtas), DAF


Transporto priemonių priežiūra (vežančių pavojingus krovinius)

Transporto priemonių priežiūra (vežančių pavojingus krovinius)

Transporto priemonės, vežančios pavojingus krovinius kiekiais, nurodytais atitinkamuose II dalies KN, turi būti prižiūrimos arba gali būti statomos stovėjimui be priežiūros saugiame sandėlyje arba saugiose gamybinėse patalpose. Jei tokių sąlygų...


Oficialus transporto priemonės tinkamumo patvirtinimas

Oficialus transporto priemonės tinkamumo patvirtinimas

Gamyklos gamintojos arba jos įgalioto atstovo prašoma kompetentinga institucija gali atlikti oficialią naujų transporto priemonių ir jų priekabų, leidžiamų pavojingiems kroviniams vežti pagal KN 10 282, tipo patvirtinimo procedūrą pagal B.2 priedo...


Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai

Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai

Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai, naudojami pagal KN 41 105 nuostatas, turi atitikti šiuos reikalavimus. transporto priemonė turi būti sukonstruota ir įrengta pagal izoterminius reikalavimus ir...

www.filtru-centras.lt

www.filtru-centras.lt

Alyvos ir visi filtrai visai technikai !
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Čia galite užsisakyti AUTOMEDIA.LT savaitraštį!

Mes jau čia Mes jau čia