Liepos 17d. Trečiadienis

Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) pasirašymo protokolas

Peržiūrų skaičius: 10540
Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) pasirašymo protokolas

Pasirašant Europos Sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), pasirašiusieji įgalioti:

1. LAIKYDAMI, kad pavojingo krovinio vežimo jūra į Jungtinę Karalystę ar išvežimo iš jos sąlygos žymiai skiriasi nuo aprašytų ADR A papildyme sąlygų ir kad artimiausioje ateityje šių sąlygų neįmanoma pakeisti taip, kad jos atitiktų ADR A papildyme nurodytas sąlygas;

ATSIŽVELGDAMI į Jungtinės Karalystės duotą įsipareigojimą pateikti A papildymui kaip pataisas specialų priedą, kuriame būtų specialios nuostatos pavojingų krovinių vežimams automobilių ir jūrų keliais tarp žemyno ir Jungtinės Karalystės;
SUSITARĖ, kad, iki įsigalios šis specialus priedas, pavojingų krovinių įvežimas į Jungtinę Karalystę ar išvežimas iš jos turi atitikti ADR A papildymo sąlygas, taip pat ir Jungtinės Karalystės pavojingų krovinių vežimo jūra nuostatas.

2. SUSIPAŽINO su Prancūzijos atstovo pateiktu pareiškimu, kuriame pabrėžiama, kad Prancūzijos Respublikos Vyriausybė pasilieka teisę, prasilenkdama su 4 straipsnio 2 punkto sąlygomis, spręsti, ar leisti transporto priemonėms, eksploatuojamoms kitos Susitariančios Šalies teritorijoje, nepriklausomai nuo šio transporto eksploatavimo pradžios, vežti pavojingus krovinius Prancūzijos teritorija į kitos Susitariančios Šalies teritoriją, nebent tokios transporto priemonės atitiktų B Papildymo reikalavimus arba Prancūzijos pavojingų krovinių vežimo automobilių keliais taisykles.

3. REKOMENDUOJA, kad visi šios Sutarties ar Papildymų pakeitimų pasiūlymai, pateikti pagal 14 straipsnio 1 punktą arba 13 straipsnio 2 punktą, pagal galimybes būtų iš anksto apsvarstomi Susitarusių Šalių ekspertų pasitarime ir, reikalui esant, taip pat kitų Sutarties šalių, paminėtų 6 straipsnio 1 punkte, bei tarptautinių organizacijų, nurodytų Sutarties 14 straipsnio 5 punkte, ekspertų.

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolas

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolas

Sąvoka “transporto priemonė” - reiškia motorinę kelių transporto priemonę, vilkikus su puspriekabėmis, priekabas ir puspriekabes, kaip apibrėžta 1949 m. rugsėjo 19 d. Kelių eismo konvencijos 4 straipsnyje, išskyrus transporto...


Krovinių ekspedicija

Krovinių ekspedicija

Krovinių ekspedijavimas – krovinių vežimo organizavimas ir su tuo susiję veiksmai, numatyti krovinių ekspedijavimo sutartyje.Ekspeditorius – juridinis asmuo (verslininkas), sudaręs krovinių ekspedijavimo sutartį su užsakovu ir...


Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai

Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai

Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai, naudojami pagal KN 41 105 nuostatas, turi atitikti šiuos reikalavimus. transporto priemonė turi būti sukonstruota ir įrengta pagal izoterminius reikalavimus ir...


Logistikos firmos – vertas dėmesio dalykas?

Logistikos firmos – vertas dėmesio dalykas?

Kiekvienam iš mūsų labai nemalonus dalykas būna krovinių gabenimas: juk dažnai būna sunku rasti tinkamą firmą, kurios teikiamų paslaugų kokybės negalėtumėte apibūdinti kaip žemos, o kainos – apiplėšimu.


Bendri aptarnavimo reikalavimai

Bendri aptarnavimo reikalavimai

Jei pagal šio papildymo II dalies atitinkamas sąlygas reikalaujama, kad transporto priemonėje būtų vairuotojo padėjėjas, tai jis turi sugebėti pakeisti vairuotoją.


Ar žinai, ką reiškia vilkikų pavadinimai?

Ar žinai, ką reiškia vilkikų pavadinimai?

Geras, patikimas ir mažai kuro vartojantis vilkikas yra kiekvieno transporto įmonės vadovo svajonė. Vairuotojams rūpi komfortas ir prestižas. Dažniausiai Lietuvoje ir Europoje yra naudojami didžiojo vilkikų septyneto gamintojų vilkikai, kurie...


Bendrosios krovinio vežimo nuostatos

Bendrosios krovinio vežimo nuostatos

Kroviniai, keleiviai ir bagažas vežami pagal vežimo sutartis. Vežimo sąlygas nustato šis kodeksas, atskirų transporto šakų kodeksai ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys bei kiti transporto teisės aktai.


Populiariausios transporto paslaugos

Populiariausios transporto paslaugos

Šiais laikais reta šeima neturi automobilio. Būna, kad turime net ne vieną, o du arba, jei vaikai jau suaugę, kiekvienas šeimos narys jau turi po savo nuosavą automobilį. Ar žinote, kad pasaulyje šiandien važinėja beveik milijardas automobilių ir...

www.filtru-centras.lt

www.filtru-centras.lt

Alyvos ir visi filtrai visai technikai !
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Čia galite užsisakyti AUTOMEDIA.LT savaitraštį!

Mes jau čia Mes jau čia