Lapkričio 22d. Penktadienis

Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) pasirašymo protokolas

Peržiūrų skaičius: 10696
Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) pasirašymo protokolas

Pasirašant Europos Sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), pasirašiusieji įgalioti:

1. LAIKYDAMI, kad pavojingo krovinio vežimo jūra į Jungtinę Karalystę ar išvežimo iš jos sąlygos žymiai skiriasi nuo aprašytų ADR A papildyme sąlygų ir kad artimiausioje ateityje šių sąlygų neįmanoma pakeisti taip, kad jos atitiktų ADR A papildyme nurodytas sąlygas;

ATSIŽVELGDAMI į Jungtinės Karalystės duotą įsipareigojimą pateikti A papildymui kaip pataisas specialų priedą, kuriame būtų specialios nuostatos pavojingų krovinių vežimams automobilių ir jūrų keliais tarp žemyno ir Jungtinės Karalystės;
SUSITARĖ, kad, iki įsigalios šis specialus priedas, pavojingų krovinių įvežimas į Jungtinę Karalystę ar išvežimas iš jos turi atitikti ADR A papildymo sąlygas, taip pat ir Jungtinės Karalystės pavojingų krovinių vežimo jūra nuostatas.

2. SUSIPAŽINO su Prancūzijos atstovo pateiktu pareiškimu, kuriame pabrėžiama, kad Prancūzijos Respublikos Vyriausybė pasilieka teisę, prasilenkdama su 4 straipsnio 2 punkto sąlygomis, spręsti, ar leisti transporto priemonėms, eksploatuojamoms kitos Susitariančios Šalies teritorijoje, nepriklausomai nuo šio transporto eksploatavimo pradžios, vežti pavojingus krovinius Prancūzijos teritorija į kitos Susitariančios Šalies teritoriją, nebent tokios transporto priemonės atitiktų B Papildymo reikalavimus arba Prancūzijos pavojingų krovinių vežimo automobilių keliais taisykles.

3. REKOMENDUOJA, kad visi šios Sutarties ar Papildymų pakeitimų pasiūlymai, pateikti pagal 14 straipsnio 1 punktą arba 13 straipsnio 2 punktą, pagal galimybes būtų iš anksto apsvarstomi Susitarusių Šalių ekspertų pasitarime ir, reikalui esant, taip pat kitų Sutarties šalių, paminėtų 6 straipsnio 1 punkte, bei tarptautinių organizacijų, nurodytų Sutarties 14 straipsnio 5 punkte, ekspertų.

Specialūs reikalavimai transporto priemonėms ir jų įrangai

Specialūs reikalavimai transporto priemonėms ir jų įrangai

Transporto vienetas, vežantis pavojingas medžiagas, jokiu būdu negali turėti daugiau kaip vienos priekabos arba puspriekabės. Specialūs reikalavimai transporto priemonėms, naudojamoms kai kuriems pavojingiems kroviniams vežti, aprašyti šio...


Krovinių gabenimas – ką verta žinoti?

Krovinių gabenimas – ką verta žinoti?

Ieškote, kas galėtų nugabenti Jūsų krovinį? Nežinote, į ką reikia atkreipti dėmesį? Svarstote, kaip geriausiai ir sėkmingai tai padaryti? Krovinių gabenimas nėra toks paprastas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Yra keli dalykai, kuriuos...


Savaime užsidegančios medžiagos

Savaime užsidegančios medžiagos

Fosforą iš 22° poz. leidžiama vežti tik autocisternomis, nuimamomis cisternomis ir konteinerinėmis cisternomis. Medžiagos iš 1°c), 2°c), 3° poz., metalo drožlės, juodųjų metalų atliekos iš 12° c) poz., pelenai iš aukštakrosnių...


Bendri aptarnavimo reikalavimai

Bendri aptarnavimo reikalavimai

Jei pagal šio papildymo II dalies atitinkamas sąlygas reikalaujama, kad transporto priemonėje būtų vairuotojo padėjėjas, tai jis turi sugebėti pakeisti vairuotoją.


Transporto paslaugos: ką renkasi klientai?

Transporto paslaugos: ką renkasi klientai?

Šiais laikais sunku surasti žmogų ar įmonę, kurie savo kasdieninę veiklą galėtų įsivaizduoti be transporto. Teikiamos transporto paslaugos suteikia galimybę keleivius ar krovinius nuvežti į reikiamą vietą. Nemažą įtaką transportas daro ir...


Krovinių ekspedicija

Krovinių ekspedicija

Krovinių ekspedijavimas – krovinių vežimo organizavimas ir su tuo susiję veiksmai, numatyti krovinių ekspedijavimo sutartyje.Ekspeditorius – juridinis asmuo (verslininkas), sudaręs krovinių ekspedijavimo sutartį su užsakovu ir...


Drąsus „Taip!“ logistikos firmoms!

Drąsus „Taip!“ logistikos firmoms!

Ko gero, daugeliui iš mūsų yra nutikę, jog prireikia krovinių gabenimo paslaugų. Tuomet dažnai susimąstome: į ką kreiptis ir kaip išsisukti iš šios situacijos išpešant daugiausia naudos (sau, žinoma). Ne išimtis buvau ir aš, kai vienas draugas...


Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolas

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos pasirašymo protokolas

Sąvoka “transporto priemonė” - reiškia motorinę kelių transporto priemonę, vilkikus su puspriekabėmis, priekabas ir puspriekabes, kaip apibrėžta 1949 m. rugsėjo 19 d. Kelių eismo konvencijos 4 straipsnyje, išskyrus transporto...

www.filtru-centras.lt

www.filtru-centras.lt

Alyvos ir visi filtrai visai technikai !
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Čia galite užsisakyti AUTOMEDIA.LT savaitraštį!