Rugsėjo 21d. Šeštadienis

Oficialus transporto priemonės tinkamumo patvirtinimas

Peržiūrų skaičius: 11684
Oficialus transporto priemonės tinkamumo patvirtinimas

Gamyklos gamintojos arba jos įgalioto atstovo prašoma kompetentinga institucija gali atlikti oficialią naujų transporto priemonių ir jų priekabų, leidžiamų pavojingiems kroviniams vežti pagal KN 10 282, tipo patvirtinimo procedūrą pagal B.2 priedo KN 10 282 reikalavimus. Oficialus tipo patvirtinimas turi būti kaip garantija, kad nauja transporto priemonė atitinka bazinę transporto priemonę, tikrinant jau sukomplektuotą vežimui transporto priemonę.

(1) Autocisternos, transporto priemonės su nuimamomis cisternomis, transporto priemonės-baterijos, kurių talpa didesnė kaip 1000 l, transporto priemonės, skirtos konteinerinių cisternų, kurių talpa didesnė kaip 3000 l, vežimui, ir, jei šio papildymo II dalyje reikalaujama, kitos transporto priemonės jų registracijos šalyje turi būti tikrinamos pagal kasmetinės techninės apžiūros reikalavimus, ar jos tenkina atitinkamus šio papildymo ir jo priedų reikalavimus, bendras eismo saugumo taisykles (stabdžiai, žibintai ir t.t.), galiojančias jų registracijos šalyje. Jei ta transporto priemonė yra priekaba arba puspriekabė, sujungta su vilkiku, tai pastarasis taip pat turi būti analogiškai patikrinamas.

PASTABA. Dėl tarpinių nuostatų taip pat žiūrėti KN 10 605.

(2) Kiekvienai transporto priemonei, sėkmingai perėjusiai techninę apžiūrą, kompetentinga institucija registracijos šalyje išduoda sertifikatą. Sertifikatas turi būti surašytas tos šalies, kurioje išduodamas, kalba ir, jei tai nėra anglų, prancūzų ar vokiečių kalba - tai viena iš šių kalbų, jei suinteresuotų šalių sutartyse nenumatyta kitaip. Sertifikatas turi atitikti B.3 priede pateiktą pavyzdį.

(3) Transporto priemonės tinkamumo vežti pavojingus krovinius sertifikatas, išduotas vienos iš Susitariančiųjųjų Šalių kompetentingų institucijų įregistruotai šios šalies teritorijoje transporto priemonei, pripažįstamas kitų Susitariančiųjųjų Šalių kompetentingų institucijų iki galiojimo termino pabaigos.

(4) Transporto priemonės tinkamumo vežti pavojingus krovinius sertifikatas galioja ne ilgiau kaip metus, skaičiuojant nuo transporto priemonės techninės apžiūros, atliktos iki sertifikato gavimo, datos. Tolesnis galiojimo terminas pratęsiamas nuo galiojimo pabaigos datos, jei techninė apžiūra atlikta per vieną mėnesį iki ar po šios datos. Tačiau cisternoms, kurioms privaloma periodinė techninė apžiūra, sandarumo ir hidraulinio slėgio bandymai bei vidinio paviršiaus būklės patikrinimai turi būti atliekami ne rečiau kaip nurodyta B.1a ir B.1c prieduose.

Krovinių Gabenimas

Krovinių Gabenimas

Įmonės teikiančios transporto paslaugas teikia įvairias paslaugas: krovinių gabenimas, krovinių pervežimas, vertingų, pavojingų ar negabaritinių krovinių pervežimas, asmeninių daiktų perkraustymas, diplomatinių krovinių gabenimas. Šios paslaugos...


Ar žinai, ką reiškia vilkikų pavadinimai?

Ar žinai, ką reiškia vilkikų pavadinimai?

Geras, patikimas ir mažai kuro vartojantis vilkikas yra kiekvieno transporto įmonės vadovo svajonė. Vairuotojams rūpi komfortas ir prestižas. Dažniausiai Lietuvoje ir Europoje yra naudojami didžiojo vilkikų septyneto gamintojų vilkikai, kurie...


Bendri aptarnavimo reikalavimai

Bendri aptarnavimo reikalavimai

Jei pagal šio papildymo II dalies atitinkamas sąlygas reikalaujama, kad transporto priemonėje būtų vairuotojo padėjėjas, tai jis turi sugebėti pakeisti vairuotoją.


Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai

Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai

Izoterminės transporto priemonės, transporto priemonės šaldikliai ir šaldytuvai, naudojami pagal KN 41 105 nuostatas, turi atitikti šiuos reikalavimus. transporto priemonė turi būti sukonstruota ir įrengta pagal izoterminius reikalavimus ir...


Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Pristatymo sąlygų kodavimas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja tarptautinės prekybos terminų „Incoterms 2010“ redakcija. Palyginti su „Incoterms 2000“, naujoje redakcijoje atsisakyta DDU (Pristatyta, muitas nesumokėtas), DAF


Specialūs reikalavimai transporto priemonėms ir jų įrangai

Specialūs reikalavimai transporto priemonėms ir jų įrangai

Transporto vienetas, vežantis pavojingas medžiagas, jokiu būdu negali turėti daugiau kaip vienos priekabos arba puspriekabės. Specialūs reikalavimai transporto priemonėms, naudojamoms kai kuriems pavojingiems kroviniams vežti, aprašyti šio...


Transporto priemonių priežiūra (vežančių pavojingus krovinius)

Transporto priemonių priežiūra (vežančių pavojingus krovinius)

Transporto priemonės, vežančios pavojingus krovinius kiekiais, nurodytais atitinkamuose II dalies KN, turi būti prižiūrimos arba gali būti statomos stovėjimui be priežiūros saugiame sandėlyje arba saugiose gamybinėse patalpose. Jei tokių sąlygų...


Transporto paslaugos: ką renkasi klientai?

Transporto paslaugos: ką renkasi klientai?

Šiais laikais sunku surasti žmogų ar įmonę, kurie savo kasdieninę veiklą galėtų įsivaizduoti be transporto. Teikiamos transporto paslaugos suteikia galimybę keleivius ar krovinius nuvežti į reikiamą vietą. Nemažą įtaką transportas daro ir...

www.filtru-centras.lt

www.filtru-centras.lt

Alyvos ir visi filtrai visai technikai !
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Čia galite užsisakyti AUTOMEDIA.LT savaitraštį!