Kovo 30d. Pirmadienis

Atmintinė automobilio remontininkui

Peržiūrų skaičius: 146380
Atmintinė automobilio remontininkui

Automobilių remonto dirbtuvėse galima būtų išvengti daugelio nelaimingų atsitikimų, jeigu didesnis dėmesys būtų kreipiamas į numatytas saugos priemones. Tai taikoma ir tada, kai pats vadovas prižiūri savo darbuotojų saugų elgesį darbo metu.
Ši atmintinė nurodo saugius elgesio būdus, kurių nesilaikymas dažnai tampa nelaimingų atsitikimų priežastimi.

APSAUGOKITE AUTOMOBILĮ NUO NENUMATYTO PAJUDĖJIMO

Saugus darbas po automobiliu galimas tik tada, kai automobilis apsaugotas nuo nukritimo, nuslydimo ar apvirtimo atitinkamais pastatomaisiais padėklais (ožiais, kronšteinais). Domkratas jokiu būdu negali būti naudojamas, išskyrus ratų keitimą. Kai automobilis tik pastatomas ant pakylos (stovo), jis privalo būti apsaugotas nuo nuriedėjimo pastatomaisiais pleištais. Kai šie saugos įtaisai nenaudojami, gali kilti pavojus gyvybei.

DIRBKITE PRIE ŠLIFAVIMO TEKĖLO (GALĄSTUVO) TIK SU APSAUGINIAIS AKINIAIS IR UŽSIDENGUS APSAUGINIU GAUBTU

Darbas prie tekėlo pavojingas dviem aspektais: pirma, šlifavimo kibirkštys gali sužaloti akis, antra, skilus šlifavimo diskui skeveldros kaip kulkos gali lėkti į šalis ir su kažkuo susidurti. Todėl negalima nuimti apsauginio gaubto, ir akis reikia apsaugoti apsauginiais akiniais (arba apsauginiu stiklu) nuo kibirkščių . Be to, reikia apsauginį gaubtą ir ruošinio atramas sureguliuoti pagal šlifavimo disko susidėvėjimą.

SAUGIAI KILNOKITE AUTOMOBILIŲ DALIS

Arklio jėga, kurią privalu nesunkiai įveikti sukiojant vairą, turi savo svorį. Čia turės būti keliamas keičiamasis variklis. Šiandien modernios elektrinės priemonės iš dalies palengvina šį sunkų darbą. Būtent, jei viskas sekasi (einasi) lengvai, sumažėja rizika.
Svarbiausia taisyklė: nevaikščioti po kroviniu, nestatyti po juo kojos arba nečiupinėti. Naudoti tik nepriekaištingus lynus ir patikrintas grandines! Kaip tik nelaimingi atsitikimai transporte dažnai priskiriami sunkiausiems.

DĖVĖKITE TINKAMUS IR SAUGIUS DARBO DRABUŽIUS

Dėvėti tik švarius, prigludusius drabužius. Gesinant gaisrą sutepti drabužiai yra sunkiai plaunami, kaip pasekmė gali būti sunkiausi nudegimai. Todėl benzinu arba tepalais suteptus drabužius reikia keisti iš karto, taip pat ir darbo eigoje.
Lengvi apsauginiai šalmai – taip vadinam
i šalmai nuo smūgių – apsaugo nuo sužeidimų.
Kojų apsaugai turi būti avima saugi avalynė su plienine nosele.
Atliekant automobilio kėbulo remonto darbus gali būti būtina klausos apsauga.

NAUDOKITE GESINIMO ĮRENGINIUS

Ar žinote, kur Jūsų dirbtuvėse yra gesintuvai ir gesinimo žarna? Jeigu drabužiai jau kartą buvo pakliuvę į gaisrą, tai gali įvykti kiekvieną sekundę! Todėl privalu žinoti, kur yra gesinimo žarna, kad patys galėtumėte ten nubėgti arba padėti kolegoms.
Gesintuvai lengvai naudojami tik tada, kai Jūs mokate su jais elgtis. Dar šiandien susipažinkite su gesinimo įrenginių naudojimu.

PRIEŠ IŠMONTUOJANT IŠTUŠTINKITE KURO BAKĄ

Kuro bakas turi būti išmontuojamas, jeigu arti jo bus atliekami suvirinimo darbai. Nuo karščio arba kibirkščių gali užsiliepsnoti kuro garai. Prieš išmontavimą yra užsandarinami antgaliai ir kuro padavimo vamzdžiai ir bakas ištuštinamas specialiu siurbliu arba pompa. Negalima jokiu būdu leisti kurui ištekėti per kuro bako kamščio plyšius (tarpus). Kai atliekami nedideli suvirinimo darbai, kuro talpas bei kuro padavimo vamzdžius reikia apsaugoti nuo kibirkščių ir šiluminės spinduliuotės bent jau ekranuojančiomis plokštėmis.
Kai yra pavojus odos sąlyčiui su mineraliniais tepalais ir šalto valymo priemonėmis, naudoti odos apsaugą.

SUVIRINANT NAUDOKITE ASMENINES APSAUGINES PRIEMONES

Kiekvienose dirbtuvėse galima rasti dujinius arba elektrinius suvirinimo įrenginius. Juos naudojant būtinos žinios iš gamintojo dokumentų. Virinant dujomis būtina naudoti apsauginius akinius, virinant elektra – apsauginį skydelį, odinę prijuostę ir ant abiejų rankų – odines ant rankovių užmaunamas pirštines.

NAUDOKITE RANKINIUS ŽIBINTUS TIK SU STIKLO APSAUGA

Rankiniai žibintai be stiklo apsaugos yra pavojingi gyvybei. Jeigu benzinas ar vanduo užlašėtų ant kaitinamosios lempos, ji gali sprogti, ir skeveldros gali sužaloti darbuotoją. Tuo pačiu prie kaitinimo siūlo gali užsidegti benzino garai. Lygiai tas pats taikoma lempoms su maža įtampa. Tik liuminescentinės lempos šiuo atžvilgiu mažiau pavojingos dėl jų šalto paviršiaus. Dirbtuvių elektros instaliavimo darbus turi atlikti tik elektromontuotojai, bet ne autoelektrikai!

LAKUOJANT AUTOMOBILĮ LAIKYKITĖS SAUGOS PRIEMONIŲ

Lakuojant susidaro sveikatai pavojingas dažų rūkas, kuris gali lengvai užsiliepsnoti. Rūkyti draudžiama!
Išskyrus labai mažos apimties darbus, lakavimo darbai turi būti atliekami tik atitinkamai įrengtose purškimo kabinose. Jeigu ten dažų rūkas nepakankamai nusiurbiamas, atliekant darbus privalu naudoti kvėpavimo apsaugos kaukę, kurios anglies filtras sulaiko skiediklių garus. Gesintuvai ir gesinimo žarnos turi būti lengvai prieinamos ir arti praėjimų.

SAUGIAI VALYKITE VARIKLĮ

Teptukas, kuris bus naudojamas valant variklį, negali turėti jokių metalinių dalių: Dėl elektrostatinės iškrovos ir trumpo sujungimo gali atsirasti kibirkštis, kuri galėtų sukelti gaisrą. Vidaus degimo variklių kuras dėl lengvo užsiliepsnojimo ir nuodingumo dėl jame esančio benzolo negali būti naudojamas valymui. Siūloma nedegios plovimo priemonės, pvz., šarminės valymo priemonės, vandens garai, mažai gaisrui pavojingos šalto valymo priemonės, dyzelinis kuras, žibalas. Šalto valymo priemonės dažniausiai būna angliavandenilių chloro junginių mišiniai su kitais taip pat degiais skiedikliais.

APSAUGOKITE APŽIŪROS DUOBES NUO ĮKRITIMO Į JAS

„Kas kasa duobę kitiems, tas pats į ją įkrenta“ – sako sena patarlė. Nenaudojama apžiūros duobė baigus darbą neatidėliojant turi būti uždengiama arba aptveriama.

VISADA PIRMIAUSIA ATJUNKITE MASĖS KABELĮ

Atliekant tam tikrus darbus turi būti atjungiamas akumuliatorius. Tam pirmiausia turi būti atlaisvinamas masės kabelis. Priešingu atveju yra pavojus, kad prisilietus prie įtampą turinčių dalių gali atsirasti kibirkštis. O tai lengvai gali sukelti gaisrą.

SAUGIAI LIPKITE Į KĖLIMO PLATFORMA PAKELTĄ AUTOMOBILĮ

Į pakeltą automobilį galima lipti tik tada, kai automobilis negali nuvirsti, nuriedėti arba nuslysti. Įlipimui į automobilį naudoti saugias patekimo priemones. Atremiamosios ir skečiamosios kopėčios netinka ir tam negali būti naudojamos.

SAUGIAI DIRBKITE PO PAKELTU AUTOMOBILIU

Priežiūros darbai po pakeltu automobiliu, kaip ir po paversta vairuotojo kabina arba krovinio platforma, turi būti atliekami tik naudojant apsaugą nuo nenumatyto jų nukritimo. Atskiri stoveliai arba vamzdžiai tam netinka.

NUSIURBKITE VARIKLIO IŠMETAMĄSIAS DUJAS

Atliekant priežiūros darbus prie degimo, karbiuratoriaus ar įpurškimo sistemų, o taip pat atliekant išmetamųjų dujų matavimus, variklis turi dirbti. Susidariusios išmetamosios dujos yra pavojingos sveikatai ir todėl turi būti nusiurbiamos. Tai taikoma tiek vidaus degimo, tiek dyzeliniams varikliams.

STABDŽIŲ IR SANKABOS ĮRENGINIŲ VALYMAS

Valant stabdžių kaladėles, atramas, cilindrus, diskus, kitas stabdžių dalis ar sankabos frikcinę kaladėlę, reikia turėti omenyje, kad gali kilti asbesto turinčios dulkės. Susidariusias dulkes reikia nusiurbti tik tam skirtais dulkių surinkėjais arba jas pašalinti drėgnu valymu, pvz., karštu vandeniu. Valymo priemonės jokiu būdu neturi turėti įtakos stabdžių funkcionavimui.

SPECIALIOS TALPOS ATIDIRBUSIAM KURUI

Atliekant darbus su benzino turinčiomis dalimis, ten esantis benzinas dažniausiai surenkamas į atidirbusių tepalų surinkimo talpas. Tai veda prie atidirbusių tepalų pliūpsnio temperatūros sumažinimo, ir tai yra neleistina. Šis benzinas turi būti surenkamas į atskiras laidžias paženklintas talpas. Sprogę atidirbusių tepalų surinkimo talpos jau daugybę kartų buvo sunkių nelaimingų atsitikimų ir gaisrų priežastimi.

YPATINGA ATSARGA VAŽIUOJANT ATBULINE EIGA

Pagal galimybes reikia vengti važiavimo atbuline eiga, nes tai kelia didelius pavojus. Atbulomis galima važiuoti tik tada, kai įsitikinama, kad nebus pavojaus nė vienam asmeniui. Tam tikrais atskirais atvejais vairuotojui turi patalkinti atitinkamas asmuo, kuris galėtų įvertinti eismo situaciją ir vairuotojui padėtų, duodamas nustatytus ženklus.

INTENSYVAUS EISMO ZONOJE DIRBKITE TIK SU ĮSPĖJAMOSIOMIS LIEMENĖMIS

Atliekant remonto darbus pavojingoje intensyvaus eismo zonoje viešosiose ar įmonių gatvėse, reikia imtis ypatingų saugos priemonių. Tam turi būti atitveriamos darbo vietos (remontuojamas automobilis) arba naudojamas „saugos postas“ – pastatomas asmuo, reguliuojantis eismą. Visais atvejais visi darbuotojai privalo dėvėti įspėjamąsias liemenes, kad būtų gerai matomi.

PIRMOJI PAGALBA

Jeigu nepaisant visų atsargos priemonių, įvyko nelaimingas atsitikimas, tai teisinga medicininė pagalba sužeistajam įvykio vietoje dažnai yra labai svarbi tolesniam gydymui ir slaugai. Todėl tam reikalui turi būti apmokytas pirmosios pagalbos teikėjas, kad greitai ir teisingai galėtų suteikti „pirmąją pagalbą“. Apmokytas pagalbos teikėjas turi su savimi turėti pakankamai tvarstomųjų priemonių. Tai galėtų būti pirmosios pagalbos vaistinėlė, kuri turi būti kiekvienoje įmonėje.

Automobilio remontas gali atsieiti pigiau

Automobilio remontas gali atsieiti pigiau

Augančios degalų kainos lemia, kad važinėti automobiliu darosi vis brangiau. Tuo tarpu kitos būtinos išlaidos nemažėja, o atlyginimai kartais net susitraukia. Taigi, kiekvienam vairuotojui svarbu sutaupyti. Šiame straipsnyje parašysiu kelis...


Trumpai apie kompiuterinę autodiagnostiką

Trumpai apie kompiuterinę autodiagnostiką

Pasak visagalės vikipedijos, per pastaruosius pusantrų metų buvo pristatyta daugiau nei 70 naujų automobilių modelių – visi vienas už kitą modernesni. Kartais tiesiogine prasme, visi mechaniniai manevrai vykdomi vienu mygtuko paspaudimu....


Stabilizatoriaus gedimai, skleidžiami garsai

Stabilizatoriaus gedimai, skleidžiami garsai

Stabilizatorius, kaip ir kiekviena pakabos detalė dėvisi ir laikui bėgant reikalauja keitimo ir remonto. Stabilizatorius paprastai yra tvirtinamas dviem gumomis prie kėbulo, o savo galuose prie kiekvienos ašies rato yra tvirtinamas traukėmis ar...


Kaip teisingai keisti stabdžių diskus?

Kaip teisingai keisti stabdžių diskus?

Keičiant stabdžių diskus į naujus ar naujai nutekintus yra viena pagrindinė taisyklė – paviršiai turi būti idealiai lygus ir švarūs. Kalbu ne apie pačio disko paviršių bet apie vietą kuria stabdžių diskas prisiglaudžia prie stupicos, jos...


Atmintinė automobilio remontininkui

Atmintinė automobilio remontininkui

Automobilių remonto dirbtuvėse galima būtų išvengti daugelio nelaimingų atsitikimų, jeigu didesnis dėmesys būtų kreipiamas į numatytas saugos priemones. Tai taikoma ir tada, kai pats vadovas prižiūri savo darbuotojų saugų elgesį darbo metu.


www.filtru-centras.lt

www.filtru-centras.lt

Alyvos ir visi filtrai visai technikai !
NAUJIENLAIŠKIO PRENUMERATA

Čia galite užsisakyti AUTOMEDIA.LT savaitraštį!